Nóng: Bộ TNMT kiến nghị xử phạt hành chính Formosa, xử lý hình sự Lê Quang Hòa - Tin không lề

Nóng: Bộ TNMT kiến nghị xử phạt hành chính Formosa, xử lý hình sự Lê Quang Hòa

Gần 400 tấn bùn thải mà Formosa cho Công ty Môi trường Kỳ Anh chôn lấp trái phép là chất thải nguy hại - Bộ Tài Môi vừa công bố.

Hướng xử lý của bộ Tài Môi:
1. Xử phạt hành chính Formosa
2. Giao hồ sơ cho CA Hà Tĩnh xem xét xử lý Cty Môi trường Kỳ Anh (Lê Quang Hòa)

Theo quý vị, hướng xử lý này đã hợp lý?


Theo FB CDVN.

Bình luận & Góp ý

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Designed byTin không lề |