Ai cho phép thu hồi đất ở Thủ Thiêm vượt qua cả ý kiến Thủ tướng? - Tin không lề

Ai cho phép thu hồi đất ở Thủ Thiêm vượt qua cả ý kiến Thủ tướng?

Từ tờ trình của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh do ông Võ Viết Thanh ký đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho phép xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trong phê duyệt của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng nhấn mạnh, phải dành 160 ha xây dựng khu tái định cư cho người dân tại 5 phường trung tâm...

Nhiều người đã đặt câu hỏi, phải chăng việc tấm mật đồ bị “xé mảnh” để biến 160 ha đất tái định cư cho dân ra khỏi 5 phường trung tâm?

Từ tờ trình của ông Võ Viết Thanh

Tại Tờ trình số 1861/TT-QLĐT ngày 27/5/1996, ông Võ Viết Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xin Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch xây dựng (1/5000) KĐTM Thủ Thiêm.

Tờ trình nêu rất rõ quy mô của Khu đô thị mới Thủ Thiêm có diện tích khoảng 770 ha, với dân số khoảng 200.000 người.

Bản đồ quy hoạch Khu đô thị Thủ Thiêm do người dân cung cấp và vòng tròn đỏ là phần thu hồi "vượt" phê duyệt của Thủ tướng. (Ảnh: H.L)

Khu chuyển dân tái định cư có diện tích khoảng 160 ha, với dân số khoảng 45.000 người.

Khu chuyển dân tái định cư phục vụ giải toả điều chỉnh dân cư ở các khu vực xây dựng, bố trí phía Đông, giáp ranh phạm vi lập quy hoạch.

Ngày 04/6/1996, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã ban hành Quyết định số 367/TTg, phê duyệt quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo đó, Khu đô thị mới Thủ Thiêm được phép xây dựng với quy mô 930 ha, gồm: Khu đô thị mới 770 ha và khu tái định cư 160 ha.

Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh “thực hiện đúng theo quy hoạch đã được duyệt”.

Tại công văn số 190/CP-NN ngày 22/02/2002, do Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn ký, đã tái khẳng định lần nữa quyết định trên và cho phép Ủy ban nhân dân Thành phố Hố Chí Minh thu hồi 930 ha đất, gồm: 770 ha để xây Khu đô thị mới và 160 ha để xây dựng khu tái định cư.

Phần đất bị thu hồi thuộc các phường An Khánh, Bình An, Bình Khánh, An Lợi Đông và Thủ Thiêm tại quận 2.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Ban quản lý đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm sớm tổ chức việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư...”.

Bắt đầu từ đây, nhiều văn bản đã “biến hóa” đất tái định cư dành cho người dân bị giải toả không nằm ở khu vực “giáp ranh phạm vi lập quy hoạch”.

Thu hồi đất hơn của chỉ đạo của Thủ tướng
Thay vì thực hiện thu hồi 930 ha tại 5 phường có tên trên thì tại văn bản số 718/UB-ĐT ngày 06/3/2002, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã “mở đường” bằng đề xuất: “Nếu thiếu cho phép điều chỉnh diện tích đất các dự án trên địa bàn quận 2 (chủ đầu tư) để đảm bảo đủ diện tích theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ”.

Đến ngày 22/3/2002, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Thông báo số 77/TB-VP về “Ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức triển khai điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Thủ Thiêm”.

Lúc này, ông Lê Thanh Hải – Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo: “Giao Kiến trúc sư trưởng Thành phố, Giám đốc Sở Địa chính – Nhà đất có trách nhiệm cắm mốc giao đủ 770 ha đất của khu trung tâm, theo giải pháp bổ sung diện tích khu tái định cư Bình Khánh vào trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm”. 

Chủ tịch Lê Thanh Hải cũng yêu cầu rà soát lại quỹ đất trên địa bàn quận 2 đề xuất phạm vi giao đủ 160 ha để xây dựng các khu tái định cư thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm...”.

Cũng trong ngày 22/3/2002, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Thông báo số 78/TB-VP được đóng dấu “hoả tốc” thông báo: “Nội dung kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải về xác định ranh giới khu tái định cư phục vụ đền bù giải toả cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm”.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Thanh Hải chỉ đạo các Sở, ngành liên quan “phải đảm bảo đủ 160 ha theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ”.

Tuy nhiên, cũng tại văn bản này đã mở đường cho việc thu hồi đất không thuộc phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ thông qua đoạn: “… không nhất thiết một địa điểm, có thể bố trí từ 3 đến 4 địa điểm trên địa bàn quận 2”, “có một khu vực khoảng 10-20 ha gần Khu đô thị Thủ Thiêm”.

GDVN
Bình luận & Góp ý

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Designed byTin không lề |