Bộ Giao thông Vận tải - kẻ thảm sát tiếng Việt! - Tin không lề

Bộ Giao thông Vận tải - kẻ thảm sát tiếng Việt!


Mấy năm gần đây, năm nào cũng nghe ra rả giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Bao nhiêu là Hội thảo, bao nhiêu là nghiên cứu, bao nhiêu là ý kiến của các chuyên gia ngôn ngữ, các tiến sĩ giáo sư (ngoại trừ những kẻ đạo văn và nói “n” - “l” lẫn lộn...).

Lãnh đạo cao cấp cũng như lãnh đạo cấp thấp vẫn “phải bảo vệ tiếng Việt”.

Đùng phát, Bộ Giao thông Vận tải biến “Trạm thu phí” thành “Trạm thu giá”.

“Trạm thu giá” là một cụm từ vô nghĩa, nếu không muốn nói là cụm từ mà tất cả ai biết đọc chữ đều cảm thấy xấu hổ khi đọc nó.

Bộ Giao thông Vận tải biến “Trạm thu phí” thành “Trạm thu giá”, đơn giản là vì Phí do Bộ Tài chính quyết, Giá do Bộ Giao thông Vận tải quyết. Mà Bộ Giao thông Vận tải quyết Giá để bảo vệ cho các trạm BOT đặt sai vị trí với mục đích tận thu tiền mua vé của người tham gia lưu thông.

Một sự vô lý cùng cực, phỉ báng tiếng Việt cùng cực của Bộ Giao thông Vận tải, hệt như đang có cả một âm mưu phá hoại tiếng Việt.

Tiếc rằng, mấy nghìn mấy vạn giáo sư tiến sĩ có mắt như mù có miệng như câm có tai như điếc vẫn làm lơ qua chuyện.

Tiếc rằng, lãnh đạo cấp cao vẫn im lặng để mặc Bộ Giao thông Vận tải muốn làm gì thì làm.

Tiếc rằng, chỉ vì những doanh nghiệp bất lương vô nhân, Bộ Giao thông Vận tải cam tâm tình nguyện làm trương tuần tay sai, kiên quyết tiêu diệt ý nghĩa ký tự của tiền nhân để lại - thứ mà giặc phương Bắc đô hộ nghìn năm, sinh ly tử biệt, nước mất nhà tan hiền nhân vẫn cố giữ gìn.

Ấy không chỉ là bất chấp để làm càn làm bậy, mà đó chính là nghênh ngang côn đồ đi ngược lại lịch sử của cha ông, hỗn hào cười cợt vào sự tôn nghiêm của dân tộc, láo xược với ngôn ngữ linh thiêng của một quốc gia.

Một quốc gia mà chấp nhận một cơ quan chức năng đầy đủ ban bệ biến tấu chữ viết theo kiểu vô lối, vô pháp vô thiên vậy thì không hiểu kỷ cương phép nước có còn tồn tại hay không nữa?

Còn anh chị em đồng nghiệp làm báo, tôi mong các anh chị em vẫn sử dụng cụm từ “Trạm thu phí”, chúng ta là những người cầm bút, chúng ta vốn là người biết chữ, chúng ta không thể nào sử dụng một cụm từ vô nghĩa trong câu được.

Chúng ta không phải là lũ vô học quen thói điêu toa lừa dưới gạt trên.

FB Ngô Nguyệt Hữu
Bình luận & Góp ý

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Designed byTin không lề |