TUỔI TRẺ - Tin không lề

TUỔI TRẺ

Tôi biết là rất trễ nhưng tôi vẫn mong các bên có thẩm quyền xử phạt, xét lại, để đối xử với Tuổi Trẻ không chỉ như một công cụ truyền thông mà còn như một doanh nghiệp. Ai sai kỷ luật người đó, đình bản một tờ báo còn là thắt bao tử của hàng trăm con người.

Nhiều tờ báo ra đời đã năm bảy chục năm, tới nay vẫn sống bằng ngân sách (hoặc cấp trực tiếp, hoặc thông qua nơi mua báo), Tuổi Trẻ, ngay từ những năm đầu, đã tự "hạch toán kinh doanh". Đầu tư lớn nhất của Nhà nước cho Tuổi Trẻ là quyền được ra báo ngay sau năm 1975 và được bao cấp nhà đất để làm toà soạn.

Cơ sở vật chất và đặc biệt là thương hiệu mà Tuổi Trẻ tích luỹ được trong vòng 43 năm qua là rất lớn. Tuy nhiên, nó vẫn thuộc về Thành Đoàn chứ không thuộc về nhiều thế hệ đã thắt lưng buộc bụng, chắt chiu làm ra nó.

Tôi không đủ các dữ liệu để đánh giá thiệt hại về vật chất và thương hiệu cho Tuổi Trẻ khi bản online bị đóng cửa. Trong thời đại ngày nay, bản online, cho dù doanh thu trực tiếp có thể ít hơn, nhưng nó là một "chân" của tờ báo, nó giúp tờ báo in lan toả, giúp gia tăng giá trị (thương hiệu) và thu nhập. Tổn thất này của Tuổi Trẻ là vô cùng to lớn.

Trong hệ thống thứ bậc chính trị, Tuổi Trẻ, tuy chỉ là một tờ báo cấp phòng nhưng sức lan toả của nó lớn hơn rất nhiều những tờ cấp bộ và cấp vụ khác.

Tuổi Trẻ là một trong những tờ báo báo chí nhất và chuyên nhiệp nhất. Nhưng, ở góc độ công cụ tuyên truyền cho chế độ, Tuổi Trẻ cũng là đắc lực nhất. Trong không gian thông tin ngày nay, đình bản bản online những tờ báo chính thống như Tuổi Trẻ tuy có gây thiệt thòi cho người đọc nhưng xét kỹ, chính hệ thống tuyên truyền của Đảng mới thiệt hại rất nhiều.

Trương Huy San.

Bình luận & Góp ý

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Designed byTin không lề |