TP.HCM xây dựng kế hoạch bảo vệ cán bộ, lãnh đạo trên không gian mạng - Tin không lề

TP.HCM xây dựng kế hoạch bảo vệ cán bộ, lãnh đạo trên không gian mạng


Thành ủy TP.HCM giao các cơ quan phối hợp xây dựng kế hoạch bảo vệ chính trị nội bộ trên không gian mạng, nhất là bảo vệ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt TP.HCM và cán bộ diện T.Ư quản lý.

Hội nghị lần thứ 18 của Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa 10 diễn ra trong hai ngày 15 và 16.10 ẢNH: ĐÌNH QUÂN

Sáng 15.10, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị lần thứ 18 Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa 10.

Theo kế hoạch, hội nghị lần này sẽ thảo luận, cho ý kiến nhiều nội dung. Đáng chú ý. Hội nghị sẽ thảo luận và thông qua các nội dung dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 26 ngày 19.5.2018 của T.Ư khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Quan điểm của dự thảo xem cán bộ là nhân tố quyết định của cách mạng. Công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả.

Về nhiệm vụ và giải pháp, dự thảo nêu ra 17 nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng, đào tạo lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, các cấp của Đảng bộ TP.HCM.

Trong đó, Đảng bộ TP.HCM thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thúc đẩy đổi mới, bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, trọng dụng nhân tài có trọng tâm, trọng điểm.

Thành phố có chính sách “đầu ra” nhằm động viên, khuyến khích cán bộ năng lực hạn chế hoặc sức khỏe giảm sút được tự nguyện xin thôi giữ chức, nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc để cán bộ khác đủ tiêu chuẩn, điều kiện thay thế.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo hội nghị sáng 15.10
ẢNH: ĐÌNH QUÂN

Thành phố cũng phải làm tốt việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là đối với người đứng đầu các cấp. Kiểm soát chặt chẽ, sàng lọc, kịp thời thay thế những người có năng lực hạn chế, uy tín thấp, không đủ sức khỏe, có sai phạm, không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, dến tuổi nghỉ hưu.

“Không lấy việc bố trí chức vụ, phong hàm, phong thăng quân hàm, nâng ngạch để thực hiện chế độ, chích sách cán bộ”, dự thảo của Đảng bộ TP.HCM nêu rõ.

Dự thảo cũng nêu nhiệm vụ phải nhận diện, đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với các đối tượng có biểu hiện, hành vi chạy chức, chạy quyền. Nâng cao ý thức trách nhiệm, lòng tự trọng để “mình không chạy ai và không cho ai chạy mình”.

Coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm chắc lịch sử chính trị và tập trung vào vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ. Không xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ khi chưa có có kết luận về tiêu chuẩn chính trị…

Dự thảo đề ra từng nhiệm vụ cụ thể cho Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng đoàn HĐND TP.HCM, Ban cán sự Đảng UBND TP.HCM, Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, các quận huyện… thực hiện những yêu cầu đặt ra.

Đặc biệt, Đảng ủy Quân sự TP.HCM và Đảng ủy Công an TP.HCM căn cứ luật và quy định của Chính phủ, của ngành phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch bảo vệ chính trị nội bộ trên không gian mạng, nhất là bảo vệ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của TP.HCM và cán bộ diện T.Ư quản lý (thực hiện từ năm 2018).

Đảng ủy Quân sự TP.HCM và Đảng ủy Công an TP.HCM theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, căn cứ quy định của ngành, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Đề án xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ (thực hiện từ năm 2019).

TNO.

Bình luận & Góp ý

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Designed byTin không lề |