“Tiếng kêu cứu” từ trường trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn - Tin không lề

“Tiếng kêu cứu” từ trường trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

Trường Dự bị Đại học dân tộc Sầm Sơn.

Thời gian vừa qua chúng tôi nhận được ý kiến và đơn thừ từ một số cán bộ và nguyên cán bộ trường DBĐH Dân Tộc Sầm Sơn. Nội dung phản ánh về những sai phạm nghiêm trọng, của nhà trường nói chung và ông hiệu trưởng nhà trường nói riêng. Nhận thấy những sai phạm này là có cơ sở (có hình ảnh là bằng chứng xác thực), nên chúng tôi cho đăng tải toàn bộ nội dung đơn thư sau đây. Kính mong các cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý và thực thi pháp luật vào cuộc điều tra để làm rõ.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO
Về một số sai phạm của Hiệu trưởng trường dự bị đại học dân tộc Sầm Sơn

Kính gửi: 

- Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tên tôi là: Một cán bộ nguyên là chuyên viên tại trường xin được tạm thời chưa công khai tên tuổi.

Chức vụ: Chuyên viên.

Đơn vị công tác: Phòng Công tác học sinh, trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn.

Tôi xin báo cáo một số sai phạm của ông Đặng Xuân Cảnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn như sau:

1. Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm 2013 - 2014, Hiệu trưởng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn đã ký Quyết định số 605/QĐ-DBĐHSS ngày 23/8/2013 về việc chuyển ngạch viên chức cho ông Đặng Xuân Cảnh từ ngạch Kế toán viên (mã ngạch 06.031) sang ngạch Giảng viên (mã ngạch 15.111) để giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng, thuộc Bộ môn Giáo dục Công dân. Vào thời điểm chuyển ngạch, ông Đặng Xuân Cảnh không có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, không đủ điều kiện để được chuyển ngạch theo quy định; Quyết định số 605/QĐ-DBĐHSS ngày 23/8/2013 của Hiệu trưởng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, vi phạm quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP; vi phạm quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp theo Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ (có hồ sơ chuyển ngạch viên chức sao kèm). 


Thông Tư quy định tiêu chuẩn chức năng nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học: https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Thong-tu-30-2017-TT-BGDDT-Quy-dinh-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-giao-vien-du-bi-dai-hoc-369188.aspx
2. Tuyển dụng con gái ruột là bà Đặng Minh Nhâm, sinh ngày 01/02/1992, quê quán: Xã Trường Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa; tốt nghiệp Học viện Chính sách và Phát triển, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (hệ chính quy) vào trường làm Kế toán viên (mã ngạch 06.031) tại Phòng Kế hoạch, tài chính từ tháng 8/2015 (Có Hợp đồng lao động, Quyết định hợp đồng lao động sao kèm). Sau đó điều chuyển 03 cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ (01 nhân viên Văn thư lưu trữ, 01 Thạc sĩ Quản lý hành chính, 01 Chuyên viên Hành chính) sang Phòng Hành chính quản trị và điều động bà Đặng Minh Nhâm về làm việc tại Phòng Tổ chức cán bộ (theo Thông báo số 15/TB-DBĐHSS ngày 27/3/2017) nhưng vẫn hưởng lương và ngạch kế toán viên (06.031). Vi phạm quy định tại khoản 3, Điều 37 Luật Phòng, chống tham nhũng 2005 và khoản 3, Điều 52, Luật Kế toán 2015.3. Cử ông Lê Văn Sơn, Thạc sĩ Tin học; Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính, quản trị đi học Nghiên cứu sinh, chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Kỹ thuật Công nghiệp, tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội, không đúng quy định, gây lãng phí tài chính của đơn vị (Quyết định số 821/QĐ-DBĐHSS ngày 22/11/2016 của Hiệu trưởng trường Dự bị đại học dân tộc Sầm Sơn).

Theo quy định tại Thông tư 26/2012/TT-BGDĐ ngày 30/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học trình độ đại học; cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ dự bị đại học và các quy định về bồi dưỡng dự bị đại học hiện nay, Nhà trường không giảng dạy bộ môn Kỹ thuật Công nghiệp đối với học sinh dự bị đại học dân tộc, việc cử ông Lê Văn Sơn là Thạc sĩ Tin học đi học Nghiên cứu sinh chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Kỹ thuật Công nghiệp gây lãng phí tài chính, không đáp ứng yêu cầu dạy học đối với học sinh dự bị đại học (có Quyết định cử cán bộ đi học Nghiên cứu sinh kèm theo).

4. Chuyển ngạch viên chức và lao động hợp đồng không đúng quy định, không đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác dạy học đối với học sinh hệ dự bị đại học và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Chuyển ngạch từ chuyên viên (mã ngạch 01.003) sang ngạch giảng viên (mã ngạch 15.111) cho bà Mai Thị Chung (chuyên viên Phòng Công tác học sinh) để giảng dạy môn Ngữ văn. Thời điểm chuyển ngạch cho bà Mai Thị Chung, bộ môn Ngữ văn đang dư thừa giáo viên do không đủ học sinh để bố trí số lớp học. Sau khi chuyển ngạch, nhà trường không bố trí bà Mai Thị Chung tham gia công tác giảng dạy mà điều động bà Chung làm công tác trực quản lý học sinh và trực bảo vệ. 


Chuyển ngạch từ nhân viên Văn thư – lưu trữ (02.008) sang ngạch chuyên viên hành chính (01.003) cho bà Nguyễn Thị Phượng (lao động hợp đồng thuộc Phòng Hành chính, quản trị) nhưng vẫn bố trí bà Nguyễn Thị Phượng làm công tác văn thư, lưu trữ.Việc chuyển ngạch viên chức và lao động hợp đồng không phục vụ công tác giảng dạy và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, không đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, vi phạm quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (Nghị định số 29/2012/NĐ-CP); vi phạm quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp theo Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ (có hồ sơ chuyển ngạch viên chức sao kèm). 
5. Điều động cán bộ viên chức, người lao động làm công việc khác với nội dung hợp đồng làm việc và hợp đồng lao động nhưng không có Thông báo hay Quyết định điều động, không quy định thời gian điều động thực hiện nhiệm vụ (điều động cán bộ viên chức, lao động hợp đồng trực bảo vệ liên tục từ năm 2015 đến nay), vi phạm quy định tại Điều 31, Bộ luật Lao động 2012 và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

6. Hiện nay nhà trường có hơn 20 lao động hợp đồng trình độ đại học (ký hợp đồng lao động chuyên môn từ năm 2012). Tổng số viên chức, lao động hợp đồng từ năm 2013 đến nay dư thưa nhiều so với chỉ tiêu biên chế Bộ giáo dục và Đào tạo giao nhưng từ năm 2013 đến nay Hiệu trưởng không chỉ đạo tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức theo yêu cầu và kết luận của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2014, trong khi đó vẫn ký hợp đồng lao động mới (năm 2015 ký mới 03 người trình độ cử nhân, trong đó có con gái ông Cảnh là bà Đặng Minh Nhâm và bà Nguyễn Thị Phương). 

7. Năm học 2017 - 2018 nhà trường tuyển sinh không đủ chỉ tiêu Bộ Giáo dục và Đào tạo giao (số học sinh nhập học năm học 2017 - 2018 là gần 350 học sinh, đạt dưới 50% chỉ tiêu Bộ Giáo dục và Đào tạo giao), ông Đặng Xuân Cảnh với cương vị là Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường không hoàn thành nhiệm vụ được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao. Nhưng trong đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2017, ông Đặng Xuân Cảnh vẫn nhận xét, đánh giá mình Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đánh giá đảng viên năm 2017, với cương vị là Bí thư Đảng ủy vẫn tự nhận hình thức Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vi phạm quy định về đánh giá công chức, viên chức hằng năm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.

8. Hằng năm Nhà trường tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vù hè (cải tạo phòng ký túc xá của học sinh thành phòng cho thuê phòng nghỉ dưỡng) nhưng không công khai tài chính, không báo cáo Hội nghị viên chức hằng năm. 

9. Không công khai việc cho các cá nhân nhận thầu sân trường làm bãi gửi xe ô tô trong mùa Hè (cho ông Trần Văn Nam – cán bộ Phòng Hành chính, quản trị và ông Trương Như Phong – cán bộ Phòng Công tác học sinh thuê sân trường làm bãi đỗ xe từ năm 2016 đến nay), gây mất trật tự nề nếp trong khu vực Trường; số tiền cho thuê sân trường làm bãi để xe và làm căng tin không công khai, không đưa vào báo cáo tại Hội nghị viên chức hằng năm; không công khai việc cho cá nhân thuê khoán bán hàng tại căng tin (cho bà Nguyễn Thị Thúy – nhân viên Phòng Hành chính, quản trị thuê bán hàng tại căng tin từ năm 2015 đến nay).

Những vi phạm của ông Đặng Xuân Cảnh là rất nghiêm trọng, làm cán bộ viên chức, người lao động và học sinh mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, không yên tâm công tác; gây lãng phí tài chính của Nhà nước.

Để công tác bồi dưỡng học sinh dự bị đại học được thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước về giáo dục dân tộc; cán bộ viên chức và người lao động yên tâm công tác, tôi kính đề nghị Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chánh thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét xử lý những sai phạm của ông Đặng Xuân Cảnh theo quy định.

Tôi xin chân thành cảm ơn! 

NGƯỜI VIẾT ĐƠN
Một cán bộ tạm thời chưa công khai tên tuổi.

SẦM SƠN - CÁT & GIÓ.
Bình luận & Góp ý

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Designed byTin không lề |