ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG: XÉT SÁNG KIẾN CHỈ ĐỂ CÓ CHIẾN SỸ THI ĐUA? - Tin không lề

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG: XÉT SÁNG KIẾN CHỈ ĐỂ CÓ CHIẾN SỸ THI ĐUA?


Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương lãnh đạo hơn 80 vạn đảng viên đang hoạt động trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng lớn của nhà nước. Sau khi Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao mấy ngàn kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong Doanh nghiệp Việt Nam” thì hàng loạt các ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và lãnh đạo chủ chốt các tập đoàn, ngân hàng trong Khối bị pháp luật xử lý như ở Tập đoàn Dầu khí, BIDV, MobiFone...

Sáng kiến trong công tác phải là cái mới trong thực thi nhiệm vụ nhưng ở Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thì viết báo cáo định kỳ hay tổ chức thực hiện nhiệm vụ cũng đều được công nhận sáng kiến tuốt để đủ điều kiện trở thành chiến sỹ thi đua, lên lương trước thời hạn…

Trong quyết định số 1554-QĐ/ĐUK ngày 18/12/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thì Hồ Xuân Trường được công nhận sáng kiến “Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2020 và Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020”. Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ và Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối là công trình của tập thể lại được đưa vào thành tích của một cá nhân là sự không trung thực. Hơn nữa, việc thực hiện nhiệm vụ định kỳ không thể được công nhận là sáng kiến.

Cũng trong quyết định trên, Chu Đình Động được công nhận sáng kiến “Tổ chức triển khai Đề án lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020” thì quả thật gây cười ra nước mắt với việc thi đua khen thưởng này.

Xét thi đua kiểu này nên tạo ra các chiến sỹ thi đua như Trường “chạch” và Động “phiêu”. Trường “chạch” luồn như chạch để được khen thưởng và lao lên vù vù. Trong thời gian ngắn từ 2016 đến nay, Trường được bổ nhiệm liên tục từ Bí thư Đoàn Khối, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối, Thường vụ Đảng ủy Khối.

Động “phiêu” chưa từng học đại học chính quy, thưởng trong tình trạng phiêu du với rượu cũng liên tục là chiến sỹ thi đua dù soạn một văn bản đơn giản còn khó khăn. 

Trên nóng, dưới lạnh; trên bảo, dưới chưa nghe chắc cần phải có sự kiểm soát chặt chẽ hơn của cấp trên để đảm bảo uy tín của tổ chức Đảng cận kề Trung ương này.


Bình luận & Góp ý

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Designed byTin không lề |